0 Comments
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

เพราะอากาศส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่าง

สิ่งมีชีวิตทุกอย่างอาศัยอากาศ และอากาศประกอบด้วยสารต่างๆ มากมายหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นประโยชน์หรือโทษแตกต่างกันไป  ในอดีตนั้นเราไม่อาจมองเห็นสารอันตรายเหล่านี้ ในทางการผลิตหรือการทำงานก็เช่นกัน คุณภาพของอากาศมีส่วนสำคัญในการสร้างพื้นที่ที่ดีในการทำงานภายในอาคาร และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีนอกอาคาร การอยากมีสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราสามารถมองเห็นสารพิษหรือสารที่ดีในอากาศได้จึงเกิดขึ้น เครื่องวัดคุณภาพอากาศ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรากำหนดหรือบอกกับคนอื่นๆ ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นได้ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดสารหรือสิ่งที่มองไม่เห็นในระดับที่เป็นมลพิษทางอากาศทั่วไป เครื่องวัดคุณภาพอากาศสามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคาร (Indoor) และกลางแจ้ง (Outdoor) เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร มักเป็นเครื่องมือที่ใช้เซ็นเซอร์ บางชนิดสามารถวัดคุณภาพอากาศได้ในระดับ ppb และสามารถวัดก๊าซอื่นๆ ได้หลายประเภท เครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ใช้เซ็นเซอร์ และระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการวัดคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร ดังนั้นการที่เราสามารถตรวจสอบผล และคำนวนสิ่งที่อยู่ในอากาศได้ย่อมสามารถทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้โดยตลอดครับ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงการผลิตการก่อสร้าง การเตือนภัย หรือการใช้ชีวิตประจำวัน ปัจจุบันนี้ต่าวก็ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดเหล่านี้เพื่อใช้วางแผนคาดการณ์อนาคตต่อไปตั้งแต่วัน เดือน หรือเป็นปี PICO เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดประเภทต่างๆ มากมายที่มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา นำเข้าจากต่างประเทศ มีผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ และบริการเสริมหลังการขายอีกมากมาย หากท่านสนใจเราสามารถคลิ้กเข้าไปดูได้ที่ pico.co.th