0 Comments
SSD

ความต่างระหว่าง SSD และ HDD

อย่างที่ทราบกันดีว่าโลกหมุนเร็วมาก แต่ที่เร็วยิ่งกว่าโลกหมุนก็คือเทคโนโลยีนั่นเอง ดังนั้น หลายๆ ท่านจึงไม่ทัน หรือไม่รู้จักเจ้า HDD หรือ Hard Disk Drive อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลแบบจานหมุนแม่เหล็กกันแล้ว มารู้จักอีกทีก็คงเป็น SSD หรือ Solid State Drive เลย ซึ่ง SSD หรือ Solid State Drive เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับ HDD ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ SSD จะใช้หน่วยความจำในลักษณะของ Flash Memory Chips ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับ Flash Drive/Thumb Drive แต่เร็วกว่าและเสถียรกว่า HDD หรือ Hard Disk Drive นั่นเอง SSD ต่างกับ HDD ตรงไหน ช่วยบอกที ? ต่างกันที่ความเร็ว ความเร็วที่เหนือกว่ามากๆ เพราะถึงแม้ว่า HDD […]